1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn nếu CBNV có ngày hưởng nâng lương phụ cấp vào ngày 15, 16 của tháng thì sẽ chỉ tính 0,5 tháng

Kế toán mong muốn nếu CBNV có ngày hưởng nâng lương phụ cấp vào ngày 15, 16 của tháng thì sẽ chỉ tính 0,5 tháng

1. Mục đích

Nếu CBNV có ngày hưởng nâng lương phụ cấp vào ngày 15, 16 của tháng thì sẽ chỉ tính là 0,5 tháng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6, phần mềm chưa có tùy chọn số tính số tháng nâng lương phụ cấp đối với những trường hợp hưởng lương và phụ cấp vào ngày 15, 16 của tháng.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung tùy chọn tính dự toán lương, cho phép xác định số tháng nâng lương phụ cấp là số nguyên hay số thập phân.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Dự toán lương, chọn Tùy chọn dự toán lương.

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung tính năng làm tròn số tháng nâng lương, phụ cấp.

3. Trong trường hơp anh/chị chọn số tháng nâng lương, phụ cấp là Số nguyên: phần mềm sẽ mặc định làm tròn tháng.

Trong trường hợp anh/chị chọn số tháng nâng lương, phụ cấp là Số thập phân, thì phần mềm sẽ tính theo quy tắc:

  • Số ngày hưởng ở tháng đầu tiên/Số công chuẩn (22) > 0,5 => làm tròn lên 1 tháng.
  • Số ngày hưởng ở tháng đầu tiên/Số công chuẩn (22) < 05, => làm tròn lên 0,5 tháng.
Cập nhật 26/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan