1. Trang chủ
  2. Tổng hợp nghỉ phép

Tổng hợp nghỉ phép

Các bước thực hiện

1. Tại menu Chấm công\tại tab Tổng hợp nghỉ phép\Thêm mới bảng tổng hợp nghỉ phép phần mềm cho phép lập bảng tổng hợp theo dõi tình hình nghỉ phép trong năm.

2. Chọn năm lập tổng hợp nghỉ phép.

3. Phần mềm hiển thị bảng tổng hợp nghỉ phép như sau:

  • Đối với cán bộ công chức viên chức, phần mềm sẽ mặc định mỗi CBNV có 12 ngày phép/năm theo quy định.

4. Trong năm nếu các CBNV phát sinh ngày phép và được khai báo nghỉ phép tại mục Theo dõi nghỉ trong danh sách CBNV thì phần mềm sẽ tự động cập nhật vào bảng tổng hợp nghỉ phép.

Cập nhật 22/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?