1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tính lương
  4. Tôi muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09 thì làm thế nào?

Tôi muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09 thì làm thế nào?

1. Câu hỏi

Ở đơn vị thì các CBNV phải chịu phí chuyển khoản là 3300/người.

Tôi muốn cột Phí chuyển khoản ngân hàng lên đúng trên bảng lương để tính đúng số lương thực nhận của CBNV thì làm như thế nào?

2. Cách giải quyết

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm để tạo bảng lương.

2. Điền các thông tin chung. Tích chọn Tính kèm phí chuyển khoản ngân hàng và điền Mức phí.

3. Sau khi lập bảng lương có tính kèm phí chuyển khoản ngân hàng, phần mềm sẽ lấy lên phí chuyển khoản ngân hàng.

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận