1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tính lương
  4. Làm thế nào để tùy chọn tính lương khi nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức

Làm thế nào để tùy chọn tính lương khi nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức

Trong trường hợp cán bộ nghỉ dưỡng sức , nghỉ ốm… có những khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm thì chương trình trừ những khoản đó theo số ngày nghỉ.

Xem chi tiết cách tùy chọn tính lương khi nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức tại đây

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận