1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Xem báo cáo lương

Xem báo cáo lương

Giúp CBTC xem được các báo cáo lương tại đơn vị mình.

1. Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo.

2. Chọn xem Báo cáo lương.

Ví dụ: Xem báo cáo Tổng hợp biên chế, tiền lương và phụ cấp.


3. Khai báo tham số báo cáo.


4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận