1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo CBNV
  4. Cập nhật danh sách hưởng lương

Cập nhật danh sách hưởng lương

Trường hợp đơn vị có sử dụng cả phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức QLCB.VN (nghiệp vụ Hồ sơ) và phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov, nếu cán bộ tổ chức có thay đổi thông tin hưởng lương của CBCCVC trên phần mềm QLCB.VN thì sẽ được tự động lấy sang MISA SalaGov để kế toán biết được các thông tin thay đổi đó và cập nhật vào danh sách CBNV theo các cách sau

Cách 1

  • Khi CBTC thay đổi thông tin hưởng lương của CBCCVC trên phần mềm QLCB.VN, tại màn hình phần mềm SalaGov sẽ hiển thị thông báo sau:

  • Nhấn vào tại đây để thực hiện cập nhật thông tin cán bộ nhân viên.

Cách 2

  • Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào biểu tượng chuông.  Tại đây hiển thị thông báo CBTC đã cập nhật hồ sơ. Anh/chị nhấn vào tại đây để cập nhật thông tin.

Cách 3

  • Vào menu Danh sách CBNV, chọn tab Đề nghị cập nhật thông tin.

  • Tích chọn 1 hoặc nhiều dòng thông tin cần cập nhật. Nhấn Cập nhật để cập nhật thông tin theo phần Thông tin thay đổi/bổ sung.

  • Màn hình hiển thị thông báo xác nhận cập nhật thông tin cán bộ nhân viên. Nhấn để hệ thống cập nhật vào hồ sơ CBNV.

  • Nếu không muốn cập nhật các thông tin thay đổi của CBNV, nhấn Không cập nhật.

Cập nhật 10/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan