1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tính lương
  4. Đơn vị tôi có 1 số CBNV có tỷ lệ các khoản đóng góp của NLĐ đóng khác với mặc định của chương trình thì phải làm như thế nào?

Đơn vị tôi có 1 số CBNV có tỷ lệ các khoản đóng góp của NLĐ đóng khác với mặc định của chương trình thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV, chọn nhân viên có tỷ lệ đóng khác và thay đổi các tỷ lệ đóng cho CBNV đó và tính lại lương => chương trình sẽ tính lương dựa trên thông tin được cập nhật mới.

Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận