1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tính lương
  4. Làm thế nào để CBNV nghỉ thai sản vẫn được hưởng phụ cấp?

Làm thế nào để CBNV nghỉ thai sản vẫn được hưởng phụ cấp?

Trả lời:

  1. Vào menu Danh mục\Phụ cấp.
  2. Chọn phụ cấp và tích chọn “Được hưởng khi nghỉ thai sản“, chương trình sẽ tính khoản phụ cấp đó được hưởng đầy đủ kể cả khi đang nghỉ thai sản

Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận