1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tính lương
  4. Khi CBNV nghỉ thai sản mà vẫn được hưởng một số khoản phụ cấp thì làm thế nào để thiết lập trên phần mềm?

Khi CBNV nghỉ thai sản mà vẫn được hưởng một số khoản phụ cấp thì làm thế nào để thiết lập trên phần mềm?

Trả lời:

  1. Vào menu Danh mục\Phụ cấp.
  2. Chọn phụ cấp và tích chọn “Được hưởng khi nghỉ thai sản“, chương trình sẽ tính khoản phụ cấp đó được hưởng đầy đủ kể cả khi đang nghỉ thai sản

Cập nhật 22/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan