1. Trang chủ
  2. Chọn diễn giải giấy rút

Chọn diễn giải giấy rút

Giúp chuyên viên đơn vị PGD tiết kiệm thời gian, công sức tổng hợp bảng lương từ nhiều bảng lương của đơn vị cấp dưới gửi lên.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Tại phần Hệ thống, phần mềm đã bổ sung tính năng Chọn diễn giải giấy rút để tùy chọn sinh nội dung diễn giải trên giấy rút (Mimosa/Bamboo). Tùy chọn này giúp cho đơn vị thiết lập quy tắc hiển thị nội dung diễn giải chi tiết khi sinh giấy rút dự toán lương, BH, KPCĐ trên phần mềm MISA Mimosa và MISA Bamboo. Quy tắc chung để sinh nội dung diễn giải chi tiết mỗi loại giấy rút là: [Tiền tố] + [Nội dung] + [Hậu tố] 

2. Ví dụ: Tùy chọn Loại giấy rút Lương. Anh/chị có thể xem phần Diễn giải mẫu để thiết lập quy tắc hiển thị nội dung diễn giải cho phù hợp.

  • Chọn [Tiền tố] 
  • Chọn [Nội dung]
  • Chọn [Hậu tố]

3. Khi kết nối sang Mimosa/Bamboo để sinh giấy rút dự toán lương, phần diễn giải sẽ hiển thị như anh/chị đã thiết lập.

Cập nhật 05/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?