1. Trang chủ
  2. Đổi mật khẩu làm như thế nào ?

Đổi mật khẩu làm như thế nào ?

Nếu muốn đổi mật khẩu, anh/chị thực hiện các bước sau:

1. Nhấn vào biểu tượng đăng nhập tại góc trên bên phải màn hình. Chọn Đổi mật khẩu. 

2. Đăng nhập vào MISA ID để tiến hành đổi mật khẩu.

3. Tại màn hình Thay đổi mật khẩu, anh/chị nhập lại mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt.

4. Nhấn Lưu lại để chương trình cập nhật mật khẩu mới.

5. Sau khi đổi mật khẩu, anh/chị đăng nhập bằng mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng phần mềm

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?