1. Trang chủ
  2. Kế toán đang sử dụng mẫu 09 cũ muốn biết cách chuyển đổi sang mẫu 09 mới để sửa mẫu dễ dàng hơn

Kế toán đang sử dụng mẫu 09 cũ muốn biết cách chuyển đổi sang mẫu 09 mới để sửa mẫu dễ dàng hơn

1. Mục đích

Giúp khách hàng đang sử dụng mẫu 09 cũ biết cách chuyển sang mẫu 09 mới để sử dụng dễ dàng, thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R46, phần mềm có cải tiến lại tính năng sửa mẫu 09 cho dễ dàng sử dụng, thao tác thân thuộc hơn.

– Trước phiên bản R51: Với các đơn vị đang sử dụng, tuy phần mềm bổ sung mẫu 09 mới nhưng vẫn để tính năng sửa mẫu 09 cũ, các mẫu 09 cũ của đơn vị vẫn được giữ nguyên.

Khó khăn về phía khách hàng: Chưa biết đến tính năng sửa mẫu 09 mới dễ dàng, thuận tiện hơn sửa mẫu 09 phiên bản cũ

– Kể từ phiên bản R51: Kế toán đang sử dựng mẫu 09 cũ biết các chuyển đổi sang mẫu 09 mới để sửa mẫu dễ dàng hơn

Cụ thể như sau:

  • Tại danh sách bảng tính lương, phụ cấp: Khi nhấn vào In nếu chọn bảng 09 cũ phần mềm sẽ hiển thị thông báo. 
    • Nhấn vào Trải nghiệm ngay để thực hiện sửa mẫu 09 phiên bản mới. Chọn mẫu sau đó chọn Sửa mẫu để tiến hành thiết lập mẫu mặc định của chương trình thành mẫu mới của đơn vị
  • Tại menu Danh mục\Mẫu bảng lương nếu muốn trải nghiệm dùng thử bảng 09 phiên bản mới anh/chị chọn Dùng thử tính năng sửa mẫu 09.
  • Tại màn hình sửa mẫu 09 cũ, phần mềm hiển thị hướng dẫn thiết lập mẫu 09 mới anh/chị chọn Trải nghiệm ngay.
    • Để thực hiện sửa mẫu 09 phiên bản mới. Chọn mẫu sau đó chọn Sửa mẫu để tiến hành thiết lập mẫu mặc định của chương trình thành mẫu mới của đơn vị.
  • Tại menu Danh mục\Mẫu 09 (Phiên bản mới): Để xem hướng dẫn thiết lập mẫu 09 anh/chị chọn Xem hướng dẫn.
Cập nhật 27/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?