1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Giúp kế toán in được bảng tính thuế và bảng kê thuế theo kỳ năm cho CBNV trong đơn vị.

1. Đến kỳ quyết toán thuế, kế toán thực hiện quyết toán thuế cho CBNV tại đơn vị bằng cách vào menu Tiền lương\Quyết toán thuế.

2. Nhấn Thêm mới.

3. Chọn năm quyết toán thuế. Nhấn Quyết toán.

4. Chương trình tự động quyết toán thuế cho CBNV tại đơn vị:

6. Nhấn In để in Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

7. Nhấn Cập nhật bảng lương để chương trình cập nhật quyết toán thuế TNCN vào bảng lương tháng 12.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận