1. Trang chủ
  2. Thực hiện phân quyền cho tài khoản khác như thế nào?

Thực hiện phân quyền cho tài khoản khác như thế nào?

1. Tại menu Hệ thống\Quản lý người dùng, nhấn Chọn vai trò.

2. Chọn tên vai trò cần phân quyền. Nhấn Đồng ý để hoàn tất.

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận