1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính lương truy lĩnh

Tính lương truy lĩnh

Giúp kế toán lập được bảng truy lĩnh lương do nâng lương và do tăng mức lương cơ sở cho CBNV tại đơn vị.

Truy lĩnh nâng hệ số lương, phụ cấp

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, nhấn Thêm bảng truy lĩnh nâng lương.

2. Chọn Tháng được truy lĩnh, Năm, Mức lương cơ sở, Khoản lương được nâng.

Ví dụ có CBNV Nguyễn Văn A được nâng lương ngạch bậc từ 5.36 lên 5.76.

Đồng thời CBNV có ngày quyết định lớn hơn ngày hưởng lương.

3. Theo ví dụ trên, tại phần Khoản lương được nâng, chọn Lương hệ số.

4. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

5. Tại đây phần mềm sẽ lấy lên đúng những CBNV được nâng lương ngạch bậc.

6. Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách.

7. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

8. Nhấn In để in bảng truy lĩnh nâng lương.

9. Nhấn Cập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật vào bảng lương đã có.

10. Phần truy lĩnh sẽ được tự động cập nhật vào bảng lương đã có.

Truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, nhấn Thêm bảng truy lĩnh tăng MLCS.

2. Chọn Tháng truy lĩnh Năm truy lĩnh.

3. Truy lĩnh từ tháng… đến tháng…

4. Nhập Mức lương cở sở cũMức lương cơ sở mới (chương trình mặc định MLCS cũ, tuy nhiên có thể nhập lại).

5. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

6. Chương trình tự động tính số thực truy lĩnh cho CBNV tại đơn vị. Nhấn Sửa. Nhập Số ngày lẻ (nếu có).

7. Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách.

8. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

9. Nhấn In để in bảng truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở.

10. Nhấn Cập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật vào bảng lương đã có.

Truy lĩnh nâng lương và tăng MLCS

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, nhấn Thêm bảng truy lĩnh lương và tăng MLCS.

2. Chọn Tháng truy lĩnh, Năm, Tháng bắt đầu nâng MLCS.

3. Nhập MLCS cũ, MLCS mới (chương trình mặc định MLCS, tuy nhiên có thể nhập lại).

4. Chọn Khoản lương được nâng.

5. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

6. Chương trình tự động tính truy lĩnh nâng lương và tăng mức MLCS. Nhấn Chọn để chọn các CBNV được tính truy lĩnh lương.

7. Nhấn Đồng ý.

8. Anh/chị kiểm tra lại thông tin Thời gian được hưởng truy lĩnh. Nhập thêm Số ngày lẻ (nếu có).

9. Kiểm tra cột Tổng truy lĩnhSố thực truy lĩnh sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ.

10. Nhấn Cất để hoàn thành.

11. Nhấn In để in bảng truy lĩnh.

12. Nhấn Cập nhật bảng lương để cập nhật khoản truy lĩnh này vào bảng lương. Chọn bảng lương tháng tương ứng, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận