1. Trang chủ
 2. Cải cách tiền lương
 3. Chuyên viên Phòng/Sở Tài chính phê duyệt và tổng hợp cải cách tiền lương
 1. Trang chủ
 2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
 3. Chuyên viên Phòng/Sở Tài chính phê duyệt và tổng hợp cải cách tiền lương

Chuyên viên Phòng/Sở Tài chính phê duyệt và tổng hợp cải cách tiền lương

Mục đích: Giúp chuyên viên đơn vị chủ quản (Phòng/Sở Tài chính) nhận bảng CCTL từ đơn vị cấp dưới, phê duyệt và tổng hợp báo cáo lên cấp trên.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Nhận bảng CCTL từ cấp dưới

 1. Chuyên viên Phòng/Sở Tài chính đăng nhập vào phần mềm sẽ thấy Thông báo nhận bảng CCTL từ cấp dưới, nhấn tại đây để chuyển sang màn hình Nhận bảng CCTL từ cấp dưới hoặc chọn menu Cải cách tiền lương\Tổng hợp CCTL.
 2. Tại mục Nhận bảng CCTL từ cấp dưới, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng CCTL lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa duyệt/Đã từ chối/Đã duyệt.
 3. Đồng thời, hiển thị thống kê Tổng số đơn vị đã nộpsố lượng đơn vị chưa được duyệttừ chối hay đã duyệt cho đơn vị cấp trên có thể dễ dàng theo dõi.

Xem bảng CCTL

 1. Chọn đơn vị và nhấn Xem bảng CCTL
 2. Chọn báo cáo để xem chi tiết CCTL.

Phê duyệt bảng CCTL

 1. Chọn 1 hoặc nhiều bảng CCTL.
 2. Nhấn Phê duyệt.
 3. Nhấn Phê duyệt trên câu thông báo để hệ thống tự động tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo dự toán tiền lương chung.

Hủy phê duyệt bảng CCTL

Sau khi đã duyệt bảng CCTL cho đơn vị cấp dưới nhưng đơn vị cấp trên lại phát hiện có thông tin chưa phù hợp thì hoàn toàn có thể hủy phê duyệt, bằng cách:

 1. Chọn 1 hoặc nhiều bảng CCTL có trạng thái là Đã duyệt.
 2. Nhấn Hủy phê duyệt.
 3. Nhấn Hủy phê duyệt trên câu thông báo để hệ thống loại bỏ số liệu của đơn vị vào báo cáo cải cách tiền lương chung.
  Sau khi đơn vị cấp trên hủy phê duyệt thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của bảng CCTL từ Đã duyệt thành Chưa duyệt.

Từ chối duyệt bảng CCTL

Khi nhận bảng CCTL từ cấp dưới, đơn vị phát hiện ra có thông tin chưa phù hợp và muốn từ chối thì thực hiện như sau:

 1. Chọn 1 hoặc nhiều dự toán lương có trạng thái là Chưa duyệt.
 2. Nhấn Từ chối.
 3. Nhập Lý do từ chối, nhấn Từ chối.
  Sau khi đơn vị cấp trên từ chối bảng CCTL thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của bảng CCTL từ Chưa duyệt thành Đã từ chối.
  Cấp dưới thực hiện chỉnh sửa lại bảng CCTL và nộp lại cho cấp trên.

II. Tổng hợp & gửi bảng CCTL lên cấp trên

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu của chính đơn vị mình và đơn vị trực thuộc (nếu là đơn vị chủ quản) hoặc đơn vị cùng cấp quản lý (nếu là đơn vị tài chính) và gửi lên cho đơn vị cấp cao hơn (nếu có).

 1. Chọn Cải cách tiền lương\Tổng hợp CCTL.
 2. Chọn tab Tổng hợp & gửi bảng CCTL lên cấp trên.
 3. Căn cứ vào việc phê duyệt bảng CCTL của các đơn vị cấp dưới tại tab Nhận bảng CCTL từ cấp dưới và xác nhận hoàn thành bảng CCTL của chính đơn vị tại phần Lập bảng CCTL để phần mềm hiển thị các thông báo tương ứng: Chưa tổng hợp bảng CCTL của đơn vị nào hoặc Đã tổng hợp bảng CCTL của chính đơn vị mình và …/… đơn vị.
 4. Phần mềm tự động tổng hợp các chỉ tiêu toàn đơn vị.
 5. Để gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị nhấn Gửi báo cáo.
 6. Anh/chị có thể đính kèm các báo cáo liên quan bằng cách kéo thả báo cáo cần nhập hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo. Hoặc chọn nhanh những báo cáo đã ký số được phần mềm hệ thống lại.
 7. Nhấn Gửi để gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên.
Cập nhật 21/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan