1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính các khoản khác

Tính các khoản khác

Giúp kế toán tính được các khoản phụ cấp đặc biệt theo ngành như phụ cấp dạy thêm giờ, công tác phí, phụ cấp làm thêm, làm đêm.

Kiểm tra và khai báo danh mục các khoản phụ cấp đặc biệt ngành

1. Phần mềm đã mặc định 1 số khoản Phụ cấp đặc biệt ngành tại Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành. Anh/chị có thể kiểm tra và khai báo các khoản phụ cấp đặc biệt ngành tùy thuộc vào thực tế tại đơn vị.

2. Để thêm mới một khoản phụ cấp đặc biệt ngành, nhấn Thêm. Xem hướng dẫn chi tiết thêm mới khoản phụ cấp đặc biệt ngành tại đây

Lập bảng tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành

1. Vào menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới.

2. Chọn Tháng, Năm, Phụ cấp đặc biệt ngành. Ví dụ: Khoán điện thoại.

3. Chọn Hưởng theo Hệ số/Tỷ lệ/Số tiền.

4. Chọn tính vào kỳ lương nào.

Tại đây phần mềm hiển thị 3 cách để lập bảng tính các khoản khác:

Cách 1: Chọn CBNV

1. Nhấn Chọn CBNV và tích chọn các CBNV tính các khoản khác Nhấn Đồng ý.

2. Tại đây, anh chị có thể nhập tay mức hệ số, phụ cấp của CBNV.

Trường hợp tất cả CBNV đều được tính cùng 1 mức tiền, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm tại góc trên bên phải màn hình, chọn Nhập nhanh HS, PC.

3. Nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp cho tất cả CBNV. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn In để in các mẫu biểu. Ví dụ chọn Mẫu c05-X: Bảng thanh toán phụ cấp.

Trường hợp đơn vị muốn tính khoản công tác phí không trả cùng bảng lương có thể bỏ qua bước này.

6. Nhấn Cập nhật bảng lương, chọn bảng lương tháng cần cập nhật.

7. Chương trình sẽ tự cập nhật vào bảng lương và có hiển thị các khoản phụ cấp đặc biệt ngành:

Lưu ý chương trình chỉ cho phép chọn cập nhật vào bảng lương của tháng giống với tháng tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

Với các phụ cấp đặc biệt khác, anh/chị thực hiện khai báo tương tự.

Cách 2: Nhập khẩu CBNV

1. Với tính năng nhập khẩu, anh/chị nhấn Nhập khẩu. Chương trình hiển thị thông báo nhập khẩu khoản phụ cấp. Nhấn vào chữ tại đây để tải về mẫu nhập khẩu.

2. Phần mềm sẽ tải về file mẫu nhập khẩu dưới dạng excel. Nhấn vào file vừa tải về để thực hiện nhập các thông tin hưởng Phụ cấp đặc biệt ngành của CBNV.

3. Sau khi nhập các thông tin, anh/chị nhấn Nhập khẩu. Kéo thả báo cáo cần nhập hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo.

4. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo Nhập khẩu thành công và cập nhật toàn bộ thông tin các CBNV hưởng PCĐBN như anh chị đã khai báo.

Cách 3: Sao chép bảng số liệu từ excel

1. Với tính năng sao chép bảng lương, anh/chị cần lưu ý là để có thể sao chép được bảng lương, cần đảm bảo rằng các cột trên bảng lương tương ứng như bảng PCĐBN của phần mềm, đồng thời các thông tin CBNV bao gồm Họ và tên, Số hiệu cán bộ cần chính xác.

2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl C để copy.

3. Quay lại phần mềm, kích chuột vào 1 điểm bất kỳ trên phần mềm và nhấn Crtl V để patse.

4. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo Cất dữ liệu thành công và cập nhật toàn bộ thông tin hưởng PCĐBN như anh chị đã khai báo.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan