Phụ cấp đặc biệt ngành

Cho phép đơn vị cấp dưới lấy về sử dụng các danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành đã được cấp trên ban hành xuống, hoặc các đơn vị sẽ chọn từ danh mục mang đi sẵn của phần mềm để hiển thị lên. Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Sau khi đơn vị cấp trên ban hành danh mục, tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo cấp trên đã ban hành danh mục. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành.

Hoặc có thể nhấn vào biểu tượng thông báo để xem lại thông báo này.

2. Sau đó thực hiện đồng bộ những danh mục đơn vị mình sử dụng đến bằng cách nhấn Lấy danh mục từ cấp trên:

  • Tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng (1), nhấn Đồng ý (2)

3. Các danh mục chưa tích chọn sử dụng sẽ được hiểu là danh mục mang đi và được hiển thị tại tính năng Chọn danh mục có sẵn.

4. Một số loại phụ cấp đặc biệt ngành được mặc định sử dụng tại các đơn vị đặc thù:

  • Phụ cấp làm đêm, làm thêm mặc định sử dụng tại đơn vị y tế
  • Chi ngày 27/2 mặc định sử dụng tại đơn vị y tế
  • Chi ngày 20/11 mặc định sử dụng tại đơn vị trường học

Lưu ý: Anh/chị có thể sửa lại danh mục (không được sửa mã và tên).     

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan