1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R42.01
 4. Tính năng mới R42.01 – Phát hành ngày 08/09/2023

Tính năng mới R42.01 – Phát hành ngày 08/09/2023

1. Kế toán muốn tra cứu nguyên nhân không ký được bằng MISA KYSO khi ký số trên báo cáo

Trước đây:

 • Kế toán đơn vị sử dụng MISA KYSO và một số công cụ khác để ký số bảng lương trên MISA SalaGov. Trong quá trình sử dụng phát sinh các trường hợp ký số không thành công.
 • 2 nhóm nguyên nhân chính:
  • Nguyên nhân từ phía phần mềm:
   1. Phiên bản MISA KYSO đã cũ
   2. Hệ điều hành của máy không đủ điều kiện
  •    Nguyên nhân từ thiết bị khách hàng:
   1. Chưa cắm USB Token hoặc USB Token không có chứng thư
   2. Sử dụng phần mềm diệt Virus, phần mềm chặn ký số do coi hàm ký số là virus
   3. Chứng thư số bị lỗi
   4. Chưa cài tool chứng thư của đơn vị cung cấp
   5. Phiên bản mới nhất không tương thích với phần mềm.
 •   Khi nguyên nhân từ thiết bị khách hàng, luôn mất thời gian liên hệ MISA và chờ kiểm tra nguyên nhân chính xác. Khách hàng không chủ động kiểm tra được gây mất thời gian.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán muốn tra cứu nguyên nhân không ký được bằng MISA KYSO khi ký số trên báo cáo.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán muốn tính dự toán lương cho đơn vị có chỉ tiêu biên chế giao và nhu cầu tuyển thêm là số thập phân

Trước đây:

 • Hàng năm, căn cứ theo nhu cầu công việc của đơn vị, PNV giao xuống chi tiêu biên chế:
  • Đơn vị trường học thực hiện giảng dạy 2 buổi/ngày, có 13 lớp, chỉ tiêu mỗi lớp là 1.5 giáo viên => Tổng chỉ tiêu biên chế được giao là 13 x 1.5 = 19.5  người.
  • Hiện đơn vị có 17 giáo viên => Dự kiến tuyển thêm 2.5 người.
 • Phần mềm cho phép lập dự toán lương, khai báo số chỉ tiêu biên chế được giao; số lao động tuyển thêm bằng số nguyên, chưa khai báo được số thập phân dẫn đến dự toán không chính xác.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán muốn tính dự toán lương cho đơn vị có chỉ tiêu biên chế giao và nhu cầu tuyển thêm là số thập phân.
 • Tại phân hệ Dự toán lương, cho phép nhận số thập phân tại các vị trí:
  • Dự toán lương:
   • Lập dự toán: Số chỉ tiêu biên chế được giao; Dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế được duyệt\SL tuyển mới.
   • Bảng dự toán quỹ lương cho CBNV\Dự toán lương cho lao động tuyển thêm trong biên chế được duyệt.
  • Dự toán lương bổ sung: Các vị trí tương tự.

3. Kế toán muốn tính đúng CBNV đang hưởng lương thuộc ngạch được hưởng PCTNN thì mới được tính nâng PC lần đầu trên dự toán lương

Trước đây:

 • Khi tính dự toán nâng lương, phụ cấp, kế toán căn cứ vào thông tin lương của CBNV đang hưởng tại tháng được xác định làm căn cứ tính toán. Trong đó, tại thời điểm tính dự toán lương , nếu CBNV không hưởng lương tại ngạch được hưởng PCTNN thì trong năm kế hoạch cũng không được hưởng lương.
 • Trên phần mềm hiện tại, điều kiện để xác định CBNV được nâng PCTTN lần đầu trong năm kế hoạch hay không là có tích chọn thuộc biên chế; và tính từ Quá trình lương đầu tiên đến hết năm kế hoạch >= 60 tháng thì được hưởng PCTNN lần đầu.
 • CBNV thuộc biên chế phải hưởng ngạch được hưởng PCTNN tại thời điểm lập dự toán mới được tính. Với cách tính hiện tại đang tính cả CBNV không hưởng PCTNN.

Từ phiên bản R42.01:

 • Tại phân hệ Dự toán lương\Chỉ tiêu dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp: Thay đổi điều kiện xét nâng PCTNN.
 • Điều kiện xét nâng phụ cấp thâm niên nghề với cán bộ chưa hưởng PCTNN:
  • CBNV đang được hưởng ngạch lương có tích được hưởng PCTNN tại thời điểm tháng lấy làm căn cứ lập dự toán.
  • Có Ngày dự kiến hưởng PCTNN <= ngày cuối cùng của năm kế hoạch.
 • Điều kiện xét nâng phụ cấp thâm niên nghề với cán bộ đã hưởng PCTNN:
  • CBNV đang được hưởng ngạch lương có tích được hưởng PCTNN tại thời điểm tháng lấy làm căn cứ lập dự toán.
  • CBNV đang được hưởng PCTNN có ngày hưởng nằm trong <năm kế hoạch -1> và chưa có đến ngày hoặc đến ngày > ngày cuối cùng của năm kế hoạch.
  • Có ngày dự kiến hưởng PCTNN <= ngày cuối cùng của năm kế hoạch.

4. Kế toán mong muốn thể hiện đúng tính chất nguồn kinh phí dùng để trả lương theo phát sinh thực tế tại đơn vị

Trước đây:

 • Hàng năm, sau khi phê duyệt dự toán, đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp dự toán tương ứng nguồn 12, 13. Nguồn kinh phí này thường được cấp cho đơn vị vào đầu năm tài chính.
 • Trong năm, tùy vào tình hình thực hiện, đơn vị sẽ ước tính phần kinh phí cần bổ sung để đủ kinh phí thực hiện. Những nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền sau ngày 30/09 được theo dõi vào tính chất Nguồn 15 – Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/09. 9
 • Vào các tháng cuối năm (Từ T10 – T12), hàng tháng kế toán thực hiện tính lương và phụ cấp, phân bổ vào nguồn kinh phí có tính chất Nguồn 15. Tuy nhiên trên phần mềm chưa lấy lên được tính chất nguồn 15 để đơn vị lựa chọn.
 • Kế toán không phân bổ được nguồn kinh phí đã tính lương theo đúng tính chất nguồn kinh phí được cấp nên phải tính ngoài excel.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán mong muốn thể hiện đúng tính chất nguồn kinh phí dùng để trả lương theo phát sinh thực tế tại đơn vị.
 • Tại Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn chi trả, khi thêm nguồn chi trả mới: Tại Tính chất nguồn: Bổ sung giá trị “15 – Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9”

5. Kế toán UBMT Huyện đảo Lý Sơn muốn tổng hợp được nhu cầu kinh phí cấp xã do không có đơn vị hành chính cấp xã

Trước đây:

 • Hiện nay một số huyện nhỏ không có đơn vị hành chính cấp xã (VD: Cồn Cỏ (Quảng Trị); Bạch Long Vĩ (Hải Phòng);…) Khi lập cải cách tiền lương, các đơn vị này cần phải tổng hợp nhu cầu kinh phí theo biểu 2c, 2e.
 • Tại Lý Sơn: UBMT là đơn vị cấp Huyện quản lý trực tiếp các thôn, tổ dân phố
 • Tại các huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị cấp huyện đang quản lý trực tiếp các thôn, tổ dân phố không thống kê được nhu cầu kinh phó theo biểu 2c, 2e.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán UBMT Huyện đảo Lý Sơn muốn tổng hợp được nhu cầu kinh phí cấp xã do không có đơn vị hành chính cấp xã.
 • Hỗ trợ chạy dữ liệu cho đơn vị, tham số cải cách tiền lương và danh sách báo cáo tương tự cấp xã.
 • Danh sách đơn vị:
  • Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Lý Sơn.
  • Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội – Y tế huyện Lý Sơn
  • Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Lý Sơn.

6. Kế toán muốn tính số lượng biên chế được giao trên chân chữ ký không có đối tượng LĐHĐ 68

Trước đây:

 • Hàng năm, căn cứ theo nhu cầu về vị trí công việc, đề án tinh giản biên chế, UBND tỉnh ban hàng các văn bản quy định về số lượng biên chế, LĐHĐ hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Biên chế gồm: Cán bộ, công chức, viên chức. (Số lượng LĐHĐ được giao không được gọi là biên chế)
 • Kế toán tính lương cho tất cả CBCCVC, LĐHĐ trên cùng 1 bảng lương. Khi in bảng lương, kế toán sử dụng chân chữ ký tổng hợp số biên chế giao, biên chế có mặt.
 • LĐHĐ 68 là đối tượng được giao trong chỉ tiêu biên chế do hưởng lương từ NSNN nhưng không được tính là biên chế -> Đếm tổng số LĐHĐ 68 vào BC được giao là không đúng.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán muốn tính số lượng biên chế được giao trên chân chữ ký không có đối tượng LĐHĐ 68.
 • Tại cách lấy số liệu chân chữ ký theo mẫu 11: Chữ ký bảng lương C02-HD:
  • Thay đổi quy tắc hiển thị Nội dung BC giao – BC có mặt căn cứ theo loại cán bộ của bảng lương được in.
  • Thay đổi quy tắc tính số lượng giao – có mặt

7. Kế toán muốn theo dõi CBNV thuộc phòng ban nào khi kiểm tra chi tiết nhu cầu kinh phí thực hiện theo nghị định 24

Trước đây:

 • Khi tính CCTL theo hướng dẫn tại Thông tư 50, kế toán cần tính nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 24/2023/NĐ-CP, căn cứ vào lương, phụ cấp được hưởng của từng CBNV tại thời điểm tháng được chọn làm căn cứ.
 • Phần mềm tự động tính nhu cầu kinh phí thực hiện, xác định mỗi CBNV bằng các thông tin Họ tên; SHCB; Chức vụ; CHức danh; Đơn vị công tác. Trong đó đơn vị công tác là thông tin phòng ban của CBNV.
 • Việc để tiêu đề là Đơn vị công tác trong khi thông tin lấy lên là Phòng ban gây nhầm lẫn.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán muốn theo dõi CBNV thuộc phòng ban nào khi kiểm tra chi tiết nhu cầu kinh phí thực hiện theo nghị định 24.
 • Tại phân hệ Cải cách tiền lương: Xem chi tiết chỉ tiêu Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định số 24/2023/NĐ-CP, đổi tên tiêu đề cột Đơn vị công tác thành Phòng ban.

8. Kế toán muốn lập nhanh CCTL theo thông tư 50/2023/TT-BTC bằng cách thông tin về MLCS theo hướng dẫn của thông tư

Trước đây:

 • Thông tư 50/2023/TT-BTC đã hướng dẫn nêu rõ:
  • Tăng MLCS từ 1.490.000 lên 1.800.000
  • Ngày áp dụng MLCS mới: 01/07/2023
  • Tính nhu cầu quỹ lương, phụ cấp tăng thêm căn cứ theo mức lương tại tháng 7/2023
 • Hiện tại Kế toán mất thời gian nhập MLCS cũ/mới và ngày áp dụng trên phần mềm.

Từ phiên bản R42.01:

 • Kế toán muốn lập nhanh CCTL theo thông tư 50/2023/TT-BTC bằng cách thông tin về MLCS theo hướng dẫn của thông tư.
 • Tại phân hệ Cải cách tiền lương\Lập bảng CCTL:
  • Mặc định giá trị: MLCS cũ = 1.490.000; MLCS mới = 1.800.000. Không thể chỉnh sửa.
  • Ngày áp dụng: Mặc định giá trị 01/07/năm làm việc. Cho phép sửa lại.
 • Tại màn hình tính chi tiết nhu cầu và tổng hợp nguồn % nhu cầu CCTL: Ẩn chỉnh sửa thông tin MLCS mới + Ngày áp dụng.
Cập nhật 19/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?