1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R45
 4. Tính năng mới R45 – Phát hành ngày 27/10/2023

Tính năng mới R45 – Phát hành ngày 27/10/2023

1. Kế toán muốn sử dụng ngay các chứng từ đã lập trên MISA SALAGOV để tự động hạch toán trên MISA BAMBOO

1. Kế toán muốn sử dụng ngay các chứng từ đã lập trên MISA SALAGOV để tự động hạch toán trên MISA BAMBOO

Trước đây:

 • Kế toán đơn vị xã/phường sử dụng MISA SalaGov để lập bảng lương và in các chứng từ chi lương. Sử dụng MISA Bamboo để hạch toán các khoản chi lương và các khoản khác của đơn vị.
 • Hiện tại Kế toán có thể lập bảng lương và in các chứng từ chi tra trên MISA SalaGov nhưng chưa được kết nối sang MISA Bamboo để tự động hạch toán.
 • Kế toán phải hạch toán thu công trên MISA Bamboo, mất thời gian do phải ghi chứng từ và các nội dung thanh toán trên từng chứng từ.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán muốn sử dụng ngay các chứng từ đã lập trên MISA SALAGOV để tự động hạch toán trên MISA BAMBOO.
 • Tại MISA Bamboo, kế toán thực hiện kết nối sang MISA SalaGov bằng thông tin mã QHNS.
 • Sau khi kết nối, Kế toán lấy các chứng từ đã lập trê MISA SalaGov, chứng từ lấy sang được xác định bằng các thông tin: Kỳ lương và Năm.
 • Nếu có chứng từ thỏa mãn các thông tin trên thì Kế toán lấy các thông tin còn lại trên chứng từ.
2. Cải tiến giao diện, quy trình luồng lập bảng lương, chỉnh sửa bảng lương, giúp kế toán có thể tính lương được dễ dàng hơn

2. Cải tiến giao diện, quy trình luồng lập bảng lương, chỉnh sửa bảng lương, giúp kế toán có thể tính lương được dễ dàng hơn

Trước đây:

 • Ghi nhận thời gian để tính ra bảng lương không lâu nhưng nếu có sai sót sẽ mất nhiều thời gian chỉnh sửa.
 • Do các thành phần lương (Lương hệ số, Thu nhập khác, Truy lĩnh, Khấu trừ khác, Truy thu,..) đang rời rạc nhiều nơi nên khó tiếp cận.
 • Dữ liệu dàn trải và rải rác, không quen thuộc với cách tổ chức dữ liệu lương theo kỳ tháng của kế toán.
 • Kế toán không biết có thể tùy chình ẩn hiện cột trên bảng lương cho giống bảng lương đã lập trên excel

Từ phiên bản R45:

 • Cải tiến giao diện, quy trình luồng lập bảng lương, chỉnh sửa bảng lương, giúp kế toán có thể tính lương được dễ dàng hơn.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
3. Tổ chức lại cấu trúc menu của phần mềm giúp kế toán tiếp cận và sử dụng phần mềm dễ dàng hơn

3. Tổ chức lại cấu trúc menu của phần mềm giúp kế toán tiếp cận và sử dụng phần mềm dễ dàng hơn

Trước đây:

 • Ghi nhận vấn đề phần mềm rắc rối, yêu cầu khai báo nhiều dẫn đến Kế toán không nhớ được chức năng, không muốn sử dụng vì phức tạp.
 • Nguyên nhân vì kiến trúc thông tin rời rạc, không theo quy trình thực hiện của kế toán. Phân cấp thông tin chưa tốt, thiếu hỗ trợ điều hướng cho người dùng,…

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể tiếp cận và sử dụng phần mềm dễ dàng hơn sau khi tổ chức lại cấu trúc menu giao diện MISA SalaGiv.
 • Phân loại tính năng theo nghiệp vụ, theo quy trình tổng quan Đầu vào tính lương > Tính lương > Chi trả lương.
 • Gom nhóm menu thành các nhóm nghiệp vụ:
  • Cán bộ nhân viên
  • Chấm công
  • Tính lương
  • Phê duyệt lương
  • Chi trả lương
 • Bổ sung Quy trình tổng quan theo nghiệp vụ.
 • Kế toán có thể truy cập đến các danh mục/thiết lập liên quan đến nghiệp vụ đang thực hiện.
 • Phân cấp các nghiệp vụ/tính năng có tần suất sử dụng nhiều lần lên trước.
4. Kế toán muốn phân bổ các nguồn chi trả và tính đúng được bảng truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS

4. Kế toán muốn phân bổ các nguồn chi trả và tính đúng được bảng truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS

Trước đây:

 • Đơn vị đã đi lương tháng 7 từ đầu tháng với MLCS là 1.490.000. Từ ngày 01/07/2023, MLCS được tăng từ 1.490.000 lên 1.800.000. Trong tháng 6, đơn vị có CBNV được nâng HSL từ 3.0 lên 3.33 nhưng tháng 6+7 vẫn chi trả HSL cũ 3.0.
 • Đến tháng 8 CBNV được truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS đồng thời. Cách phân bổ nguồn: 1 hoặc nhiều nguồn để chi trả cho phần nâng lương, 1 nguồn để chi trả cho phần tăng MLCS.
 • Hiện tại trên phần mềm chưa xác định được nguồn chi trả khi lập bảng tính truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS. Chưa lập được các bảng tính truy lĩnh do nâng lương & tăng MLCS khi phân bổ ra nhiều nguồn chi trả.
 • Kế toán không xác định được nguồn chi trả khi lập bảng tính truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS nên phải thực hiện bằng cách lập riêng bảng truy lĩnh do nâng lương, bảng truy lĩnh do tăng MLCS.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể phân bổ được nguồn chi trả khi lập bảng truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS.
 • Thay đổi tham số tính truy lĩnh nâng lương:
  • Bổ sung thời gian Truy lĩnh từ tháng/năm – Truy lĩnh đến tháng/năm.
  • Bỏ các thông tin Tháng truy lĩnh, Năm.
  • Tùy chọn tính số liệu bao gồm tháng lập truy lĩnh.
  • Thay đổi cách lấy số liệu cho đầu vào: Những CBNV nào được lên bảng truy lĩnh.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
5. Kế toán muốn tự xác định các thuộc tính cột thêm mới trên bảng lương để in báo cáo đúng

5. Kế toán muốn tự xác định các thuộc tính cột thêm mới trên bảng lương để in báo cáo đúng

Trước đây:

 • Kế toán tính lương và in bảng lương theo mẫu của đơn vị.
 • Hiện tại Kế toán có thể sử dụng bảng lương mang đi của phần mềm để bổ sung thêm các cột theo nhu cầu của đơn vị. Khi thêm cột, phần mềm tự động nhân bản các thông tin/thuộc tính của cột liền trước để sử dụng làm thông tin/thuộc tính cho cột liền sau. Kế toán chỉnh sửa thông tin cột mới: Tiêu đề, công thức cột.
 • Kế toán không biết định dạng cột mới vẫn đang được lấy theo cột trước đó => số liệu tính ra sai định dạng.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể tự xác định các thuộc tính cột thêm mới trên bảng lương để in báo cáo đúng.
 • Tại màn hình Sửa mẫu bảng lương\Sửa thân trang Sửa mẫu Truy lĩnh lương\Sửa thân trang:
  • Khi thêm cột mới từ cột đã có: Định dạng của cột mới thêm lấy theo:
   • Định dạng mặc định mang đi của tiêu chí thiết lập
   • Thiết lập số sau dấu phẩy
   • Có công thức tính = công thức được thiết lập.
  • Thay đổi Số sau số phẩy -> Số sau dấu phẩy.
6. Kế toán muốn lập bảng thanh toán phụ cấp hàng tháng cho đối tượng cán bộ không chuyên trách theo từng nhóm phụ cấp

6. Kế toán muốn lập bảng thanh toán phụ cấp hàng tháng cho đối tượng cán bộ không chuyên trách theo từng nhóm phụ cấp

Trước đây:

 • Đơn vị cấp xã quản lý 2 nhóm đối tượng: Cán bộ, công chức và Cán bộ không chuyên trách xã, thông (Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Công an xã,..)
 • Cách lập bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp:
  • Với đối tượng cán bộ, công chức: Kế toán lập bảng lương mỗi người 1 dòng, có thông tin lương, phụ cấp, các khoản đóng góp.
  • Với đối tượng không chuyên trách: Kế toán theo dõi theo từng phụ cấp để biết khoản phụ cấp nào chi trả cho ai, được hạch toán tiểu mục nào.
 • Hiện tại trên phần mềm, Kế toán đã in được bảng lương của cán bộ, công chức xã dạng bảng bảng mỗi người 1 dòng, có các cột lương, phụ cáp. Tuy nhiên chưa in được bảng thanh toán phụ cấp theo chiều ngang từng nhóm phụ cấp cho đối tượng cán bộ không chuyên trách xã, thôn.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể lập bảng thanh toán phụ cấp hàng tháng cho đối tượng cán bộ không chuyên trách theo từng nhóm phụ cấp.
 • Cải tiến báo cáo Bảng thanh toán phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn.
  • Thay đổi hình thức báo cáo và cách lấy số liệu
  • Bổ sung Loại cán bộ; Kế toán có thể sửa lại tên báo cáo.
7. Kế toán muốn tính được đúng truy lĩnh do nâng lương dựa vào Ngày hưởng và các bảng lương trong Thời gian truy lĩnh

7. Kế toán muốn tính được đúng truy lĩnh do nâng lương dựa vào Ngày hưởng và các bảng lương trong Thời gian truy lĩnh

Trước đây:

 • Khi tính truy lĩnh do nâng lương hệ số, phụ cấp, nếu khoảng thời gian tính truy lĩnh có 2 giai đoạn MLCS, kế toán cần xác định trong mỗi giai đoạn đó thì phân bổ nguồn chi trả như thế nào.
  (Ví dụ: Giai đoạn 1: 01/2023 – 06/2023 có nguồn tự chủ, số tiền là 1.490.000. Giai đoạn 2: Trong tháng 7/2023 có 2 nguồn là tự chủ: 1.490.000 và nguồn CCTL: 310.000).
 • Phần mềm hiện tại đã đáp ứng phân bổ được nguồn theo giai đoạn đúng như nghiệp vụ thực tế. Tuy nhiên đang lấy lên các CBNV được truy lĩnh dựa vào nguyên tắc: Ngày nhận Quyết định thuộc vào Tháng truy lĩnh => Nguyên tắc này chưa đúng với thực tế.
 • Phần mềm hiện đang tính sai bảng truy lĩnh khi lập bảng truy lĩnh có nhiều giai đoạn phân bổ nguồn, dẫn đến việc kế toán không tính được trên phần mềm, phải tự tính bằng Excel.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể tính được đúng truy lĩnh do nâng lương dựa vào Ngày hưởng và các bảng lương trong Thời gian truy lĩnh.
 • Thay đổi tham số tính truy lĩnh nâng lương:
  • Bổ sung thời gian truy lĩnh từ tháng – đến tháng.
  • Bỏ các thông tin Tháng truy lĩnh, Năm.
  • Tùy chọn tính số liệu bao gồm tháng lập truy lĩnh.
 • Thay đổi cách lấy số liệu cho đầu vào.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
8. Kế toán muốn in mẫu 09 có phần thuyết minh và chân chữ ký cùng 1 trang

8. Kế toán muốn in mẫu 09 có phần thuyết minh và chân chữ ký cùng 1 trang

Trước đây:

 • Tại đơn vị khi in mẫu 09, kế toán in ra bảng lương + thuyết minh + chữ ký xác nhận. Chuyên viên Kho bạc căn cứ nội dung bảng lương + thuyết minh và xác nhận của thủ trưởng để đi lương.
 • Hiện tại trên phần mềm khi in mẫu 09, nếu phần thuyết minh và chân chữ ký bị chia trang thì đang đưa ít nhất 1 dòng nội dung của thuyết minh xuống trang của phần chân chữ ký để đảm bảo tránh gian lận. Biểu mẫu in ra không đảm bảo về thẩm mỹ.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể in mẫu 09 có phần thuyết minh và chân chữ ký cùng 1 trang.
 • Khi thiết lập tham số báo cáo, kế toán có thể tùy chọn xác định có mang 1 hàng thuyết minh xuống cùng chữ ký nếu bị ngắt trang không.
9. Kế toán muốn biết lý do không in được bảng lương trắng do thiếu phụ cấp

9. Kế toán muốn biết lý do không in được bảng lương trắng do thiếu phụ cấp

Trước đây:

 • Đơn vị chủ quản quy định mẫu bảng lương cho đơn vị cấp dưới lập theo.
 • Hiện tại phần mềm cho phép đơn vị chủ quản sửa mẫu bảng lương, chia sẻ cho đơn vị cấp dưới. Trường hợp cấp trên có sử dụng phụ cấp Công vụ, tuy nhiên đơn vị con đang không sử dụng phụ cấp công vụ nên in bảng lương trắng.
 • Kế toán không tìm được nguyên nhân không in được bảng lương.

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán có thể biết lý do không in được bảng lương trắng do thiếu phụ cấp.
 • Với đơn vị không sử dụng phụ cấp công vụ, hệ thống tự động cập nhật = 0, không còn tình trạng bảng lương in ra bị trắng.
10. Kế toán đơn vị PTC muốn biết trong từng chỉ tiêu trên báo cáo 2a- CCTL TT50 gồm nhu cầu của các đơn vị trực thuộc nào

10. Kế toán đơn vị PTC muốn biết trong từng chỉ tiêu trên báo cáo 2a- CCTL TT50 gồm nhu cầu của các đơn vị trực thuộc nào

Trước đây:

 • Tại các đơn vị chủ quản, chuyên viên sẽ phải tổng hợp nhu cầu của các đơn vị theo từng nhóm/lĩnh vực. Khi tổng hợp, chuyên viên muốn biết từng đơn vị có nhu cầu bao nhiêu để đối chiếu với báo cáo chi tiết đơn vị.
 • Hiện tại phần mềm đã đáp ứng in báo cáo 2a theo quy định của Thông tư 50, chia theo lĩnh vực. Cấu thành lên số liệu của từng dòng trên báo cáo căn cứ theo thông tin Loại khoản trong lương, phụ cấp của từng cán bộ nhân viên.
 • Chuyên viên PTC không đối chiếu được nhu cầu từng đơn vị khi phân loại theo lĩnh vực

Từ phiên bản R45:

 • Kế toán đơn vị PTC có thể nắm bắt trong từng chỉ tiêu trên báo cáo 2A- CCTL TT50 gồm nhu cầu của các đơn vị trực thuộc nào.
 • Tại phân hệ Cải cách tiền lương, khi đơn vị chủ quản in báo cáo 2a:
  • Bổ sung tham số In tổng hợp – Liệt kê danh sách đơn vị.
  • Khi chọn tham số trên, in ra báo cáo theo biểu mẫu tổng hợp và liệt kê danh sách đơn vị đang lấy số liệu trên từng dòng.
  • Phạm vi: Lấy lên danh sách đơn vị trực thuộc trực tiếp.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 30/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?