1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán mong muốn khi lập dự toán lương năm sau có thể lấy lên được số tiền dự toán lương năm trước trên giao diện phần mềm để không mất công nhập lại

Kế toán mong muốn khi lập dự toán lương năm sau có thể lấy lên được số tiền dự toán lương năm trước trên giao diện phần mềm để không mất công nhập lại

1. Mục đích

Giúp kế toán khi lập dự toán lương năm sau có thể lấy lên được số tiền dự toán lương năm trước trên giao diện phần mềm để không mất công nhập lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28, thông thường, tháng 7 năm trước đơn vị sẽ lập dự toán lương cho năm sau để nộp lên cho đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính phê duyệt. Đơn vị thực hiện lập DTL năm 2021 và đã được phê duyệt, sau đó lập DTL năm 2022 thì trên phần mềm không tự động lấy lên số tiền năm 2021 mà đơn vị phải tự nhập tay => gây mất thời gian và công sức.

– Kể từ phiên bản R28, khi lập dự toán lương sẽ tự động lấy số liệu dự toán lương đã được duyệt năm trước để đưa vào số liệu năm trước.

Cụ thể như sau

1. Đơn vị đã lập dự toán lương Đợt 1 năm 2022 và đã được cấp trên phê duyệt.

2. Khi thực hiện lập Dự toán lương Đợt 1 năm 2023, tại phần III. Dự toán lương năm 2022, phần mềm sẽ tự động lấy lên số liệu dự toán lương đã được duyệt ở năm trước vào phần Dự toán lương năm trước.

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan