1. Trang chủ
 2. Dự toán lương
 3. Thiết lập tùy chọn dự toán lương

Thiết lập tùy chọn dự toán lương

Phần mềm đáp ứng toàn vẹn cho các cách tính dự toán lương ở các địa bàn khác nhau.

Xem phim hướng dẫn

 

Các thao tác tùy chọn dự toán lương

1. Vào menu Dự toán lương, chọn biểu tượng Tùy chọn dự toán lương.

2. Tại đây, phần mềm cho phép tích chọn các tùy chọn tính dự toán lương phù hợp với đơn vị mình.

Tính dự toán lương hiện thời

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A hưởng HSL 3.99 tại thời điểm 01/10/2017 đến 01/10/2020, từ T10/2020 sẽ được hưởng HSL 4.32.

 • Trường hợp anh/chị tích chọn Tính theo bản ghi lương, phụ cấp đã khai báo cho cán bộ nhân viên, thì khi lập dự toán năm thì phần mềm sẽ chỉ tính nâng hệ số lương hoặc ngạch lương nếu đã có quyết định nâng lương.

Với ví dụ trên: Vì chưa có quyết định nâng bậc lương về nên khi lập dự toán năm 2021 căn cứ lương tháng 07/2020, dự toán vẫn tính HSL là 3.99.

 • Nếu tích chọn Tính theo cả quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến chưa khai báo cho CBNV, phần mềm sẽ tính nâng lương, phụ cấp của CBNV kể cả đã có quyết định nâng lương hay chưa.

Với ví dụ trên: Khi lập dự toán năm 2021 căn cứ lương tháng 07/2020, dự toán sẽ tính HSL là 4.32 không kể đã có quyết định nâng lương về hay chưa.

Tính dự toán tăng thêm do nâng lương, hệ số

 • Khi tích chọn Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng lương riêng, cán bộ sẽ được tính nâng bậc lương trong năm dự toán, còn thời điểm bắt đầu được nâng lương sẽ tính truy lĩnh nâng lương riêng.
Ví dụ thực tế KH tính trên excel: CBNV Văn A được nâng HSL từ bậc 2 lên bậc 3 trong tháng 11/2020. Khi lập dự toán lương năm 2021 lấy căn cứ lương là tháng 7/2020, ở bảng nâng HSL sẽ tính nâng lương bậc 3 từ tháng 01/2021-12/2021 (12 tháng), còn từ tháng 11/2020-12/2020 sẽ tính truy lĩnh nâng HSL bậc 3 (2 tháng).

 • Khi tích chọn Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng lương hệ số, cán bộ sẽ được nâng lương từ thời điểm nâng lương đến hết năm dự toán.
Ví dụ thực tế KH tính trên excel: CBNV Nguyễn Văn A được nâng HSL từ 3.99 lên 4.32 trong tháng 11/2020. Khi lập dự toán lương năm 2021 lấy căn cứ lương là tháng 7/2020, ở bảng nâng HSL sẽ tính nâng HSL lên 4.32 từ tháng 11/2020-12/2021 (14 tháng)

Tính dự toán tăng thêm do nâng phụ cấp

Tính nâng trong một năm kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán

Khi tích chọn tùy chọn này, dự toán nâng phụ cấp sẽ chỉ được tính trong vòng 1 năm kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán.

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% trong tháng 9/2020. Khi lập dự toán năm 2021, CBNV sẽ chỉ được tính nâng PC từ 8%-9% trong vòng 1 năm từ T9/2020-T8/2021 chứ không hiển thị nâng từ 8%-9% từ T9/2021 nữa (từ T9/2021 sẽ được tính vào dự toán năm 2022) .

Đồng thời chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:

 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng.
Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T9/2020. Khi lập DTL năm 2021 căn cứ lương T10/2020 sẽ tính nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T1/2021-T12/2021 và được truy lĩnh từ T10/2020-T12/2020 .

 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng theo loại phụ cấp tương ứng.
Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T9/2020. Khi lập DTL năm 2021 căn cứ lương T00/2020 sẽ tính nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T10/2020-T12/2021 (14 tháng) .

Tính nâng từ sau tháng căn cứ lập dự toán đến hết năm dự toán

Khi tích chọn tùy chọn này, khi tính dự toán nâng phụ cấp sẽ tính nâng từ sau tháng căn cứ lập dự toán đến hết năm dự toán.

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% trong tháng 9/2020. Khi lập dự toán năm 2021, CBNV sẽ được nâng 8%-9% từ T9/2020-T8/2021 và được nâng tiếp từ 9%-10% từ T9/2021-T12/2021.

Đồng thời chọn 1 trong 2 tùy chọn sau (tương tự như trường hợp Tính nâng trong một năm kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán)

 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng.
 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng theo loại phụ cấp tương ứng.

Làm tròn số tháng nâng lương phụ cấp

Tính năng này cho phép anh/chị có thể xác định tính số tháng nâng lương, phụ cấp là Số nguyên hoặc Số thập phân.

– Trong trường hơp anh/chị chọn số tháng nâng lương, phụ cấp là Số nguyên: phần mềm sẽ mặc định làm tròn tháng.

– Trong trường hợp anh/chị chọn số tháng nâng lương, phụ cấp là Số thập phân, thì phần mềm sẽ tính theo quy tắc:

 • Số ngày hưởng ở tháng đầu tiên/Số công chuẩn (22) > 0,5 => làm tròn lên 1 tháng.
 • Số ngày hưởng ở tháng đầu tiên/Số công chuẩn (22) < 0,5 => làm tròn lên 0,5 tháng.
Cập nhật 11/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận