1. Trang chủ
 2. Dự toán lương
 3. Thiết lập tùy chọn dự toán lương

Thiết lập tùy chọn dự toán lương

Phần mềm đáp ứng toàn vẹn cho các cách tính dự toán lương ở các địa bàn khác nhau.

Xem phim hướng dẫn

Các thao tác tùy chọn dự toán lương

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính dự toán lương.

2. Tại đây, phần mềm cho phép tích chọn các tùy chọn tính dự toán lương phù hợp với đơn vị mình.

Dự toán phân bổ nguồn

Tại đây anh/chị chọn phân bổ nguồn khi lập dự toán.

 • Khi chọn phân bổ vào 1 nguồn, phần mềm sẽ cho phép chọn nguồn phân bổ.

 • Khi chọn Phân bổ nguồn chung/Phân bổ nguồn theo khoản lương, phụ cấp/Phân bổ nguồn riêng theo đối tượng biên chế, anh/chị chọn thêm nguồn phân bổ.

Dự toán thuộc quỹ lương

Dự toán lương của CBNV hiện thời

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A hưởng HSL 3.99 tại thời điểm 01/06/2017 đến 01/06/2020, từ T06/2020 sẽ được hưởng HSL 4.32.

 

 • Trường hợp anh/chị tích chọn Tính theo bản ghi lương, phụ cấp đã khai báo cho cán bộ nhân viên, thì khi lập dự toán năm, phần mềm sẽ tính dự toán lương cho CBNV theo HSL, phụ cấp có quyết định và được khai báo trong danh sách CBNV.

Với ví dụ trên: Vì chưa có quyết định nâng bậc lương về nên khi lập dự toán năm 2021 căn cứ lương tháng 07/2020, dự toán vẫn tính HSL là 3.99.

 

 • Nếu tích chọn Tính theo cả quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến chưa khai báo cho CBNV, phần mềm sẽ tính dự toán lương cho CBNV hiện thời theo quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến kể cả chưa có quyết định đến tháng căn cứ lập dự toán.

Với ví dụ trên: Khi lập dự toán năm 2021 căn cứ lương tháng 07/2020, dự toán sẽ tính HSL là 4.32 không kể đã có quyết định nâng lương về hay chưa.

 

Dự toán tăng thêm do nâng HSL, phụ cấp

Tính dự toán tăng thêm do nâng hệ số lương, phụ cấp

12 tháng kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán

Khi tích chọn tùy chọn này, dự toán nâng phụ cấp sẽ chỉ được tính trong vòng 1 năm kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán.

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% trong tháng 9/2020. Khi lập dự toán năm 2021, CBNV sẽ chỉ được tính nâng PC từ 8%-9% trong vòng 1 năm từ T9/2020-T8/2021 chứ không hiển thị nâng từ 8%-9% từ T9/2021 nữa (từ T9/2021 sẽ được tính vào dự toán năm 2022) .

 

Đồng thời chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:

 • Tính vào nhóm truy lĩnh nâng lương, phụ cấp riêng
Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T9/2020. Khi lập DTL năm 2021 căn cứ lương T10/2020 sẽ tính nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T1/2021-T12/2021 và được truy lĩnh từ T10/2020-T12/2020 .

 

 • Tính vào nhóm nâng lương hệ số, phụ cấp
Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T9/2020. Khi lập DTL năm 2021 căn cứ lương T10/2020 sẽ tính nâng PCTNVK từ 8%-9% từ T10/2020-T12/2021 (14 tháng) .

Từ sau tháng căn cứ lập dự toán đến hết năm dự toán

Khi tích chọn tùy chọn này, khi tính dự toán nâng phụ cấp sẽ tính nâng từ sau tháng căn cứ lập dự toán đến hết năm dự toán.

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A được nâng PCTNVK từ 8%-9% trong tháng 9/2020. Khi lập dự toán năm 2021, CBNV sẽ được nâng 8%-9% từ T9/2020-T8/2021 và được nâng tiếp từ 9%-10% từ T9/2021-T12/2021.

 

Đồng thời chọn 1 trong 2 tùy chọn sau (tương tự như trường hợp 12 tháng kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán)

 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng.
 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng theo loại phụ cấp tương ứng.

Làm tròn số tháng nâng lương phụ cấp

Tính năng này cho phép anh/chị có thể xác định tính số tháng nâng lương, phụ cấp là Số nguyên hoặc Số thập phân.

– Trong trường hơp anh/chị chọn số tháng nâng lương, phụ cấp là Số nguyên: phần mềm sẽ mặc định làm tròn tháng.

– Trong trường hợp anh/chị chọn số tháng nâng lương, phụ cấp là Số thập phân, thì phần mềm sẽ tính theo quy tắc:

 • Số ngày hưởng ở tháng đầu tiên/Số công chuẩn (22) > 0,5 => làm tròn lên 1 tháng.
 • Số ngày hưởng ở tháng đầu tiên/Số công chuẩn (22) < 0,5 => làm tròn lên 0,5 tháng.
Tính dự toán PC TNN tăng thêm do nâng hệ số lương/Phụ cấp TNVK

Cho phép xác định phần dự toán phụ cấp TNN tăng thêm do nâng hệ số lương/PCTNVK là kèm theo hay tách riêng phần tăng này ở nhóm nâng PC TNN tương ứng, thể hiện sự thay đổi các phụ cấp đi kèm trên cùng bảng dự toán để dễ theo dõi tùy theo cách tính tại mỗi đơn vị.

=> Khi đó phần mềm sẽ hiển thị kết quả tính dự toán theo tùy chọn mà anh/chị đã chọn.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Dự toán khoản chi cho CBNV ngoài quỹ lương

Tích chọn Tính các khoản chi cho CBNV ngoài quỹ lương.

Dự toán lương của CBNV hiện thời

Tại đây anh/chị thiết lập tương tự phần Dự toán lương của CBNV hiện thời thuộc quỹ lương.

Dự toán tăng thêm do nâng lương số tiền

Tùy chọn này giúp cho đơn vị tính dự toán lương cho các đối tượng thường là LĐHĐ (do chuyển đổi từ LĐHĐ theo ND68 sang LĐHĐ thông thường), hưởng theo số tiền cụ thể, nhưng đơn vị có quy định về việc nâng lương thường xuyên cho các đối tượng này.

1. Tích chọn Tính dự toán nâng lương cho LĐHĐ theo NĐ161 hưởng lương theo số tiền.

Tùy chọn thời gian tính nâng lương số tiền

Tại đây, anh/chị thiết lập tương tự dự toán tăng thêm do nâng HSL, phụ cấp của CBNV thuộc quỹ lương đã hướng dẫn ở trên.

Cách tính dự toán tăng thêm do nâng lương số tiền

1. Với những CBNV hưởng lương theo số tiền không có ngạch lương, anh/chị khai báo thời gian nâng lương lần sau là mấy năm (hiện phần mềm đang mặc định là 2 năm).

2. Chọn Được nâng lương theo Tỷ lệ/Hệ số. Khi chọn Hệ số, phần mềm đang mặc định sẵn là 0.18 => Phần mềm sẽ tính được phần tăng thêm bằng 0.18*MLCS.

Tính dự toán cho các phụ cấp đặc biệt ngành

Với chức năng này, anh/chị có thể lựa chọn PC ĐBN để tính dự toán và chọn nguồn chi trả cho các khoản phụ cấp đó.

Ví dụ: Tính dự toán cho Phụ cấp ngoài trời (đặc thù giáo dục)

1. Chọn Phụ cấp là Phụ cấp ngoài trời.

2. Tại phần Nguồn chi trả, phần mềm lấy lên những nguồn mà đơn vị đã tích chọn sử dụng. Nhập Số phân bổ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Hiện phần mềm mới cho tính dự toán cho khoản PC ngoài trời nếu nó được tích chọn ở danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành.

Dự toán lương bổ sung

Tính theo bản ghi lương, phụ cấp đã khai báo cho cán bộ nhân viên

 • Trường hợp anh/chị tích chọn Tính theo bản ghi lương, phụ cấp đã khai báo cho cán bộ nhân viên, thì khi lập dự toán bổ sung, phần mềm sẽ tính dự toán lương bổ sung cho CBNV theo HSL, phụ cấp có quyết định và được khai báo trong danh sách CBNV.

Tính theo cả quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến chưa khai báo cho CBNV

 • Nếu tích chọn Tính theo cả quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến chưa khai báo cho CBNV, phần mềm sẽ tính dự toán lương bổ sung cho CBNV hiện thời theo quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến kể cả chưa có quyết định đến tháng căn cứ lập dự toán.
Cập nhật 05/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan