1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn thể hiện dòng tăng phụ cấp thâm niên do tăng lương trên cùng bảng tăng lương để tiện theo dõi

Kế toán muốn thể hiện dòng tăng phụ cấp thâm niên do tăng lương trên cùng bảng tăng lương để tiện theo dõi

1. Mục đích

Giúp kế toán thể hiện dòng tăng phụ cấp thâm niên do tăng lương trên cùng bảng tăng lương để tiện theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước biên bản R13, khi tăng lương, cần thể hiện sự thay đổi các phụ cấp đi kèm trên cùng một dòng để dễ theo dõi nhưng phần mềm đang tách phần tăng thâm niên nghề thành bảng riêng, khó theo dõi.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung vào tùy chọn tính dự toán lương, cho phép NSD xác định tính dự toán nâng lương bao gồm cả phần tăng phụ cấp TNN, lâu năm kèm theo hay tách riêng phần tăng này ở nhóm tăng phụ cấp tương ứng.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan