1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R23
  4. Kế toán muốn in Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm 

Kế toán muốn in Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm 

1. Mục đích

Giúp kế toán in Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R23, hàng năm, đơn vị cần in Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo này.

– Kể từ phiên bản R23, phần mềm bổ sung Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm.

Cụ thể như sau

1. Trên thanh subapp, chọn Dự toán lương. Tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, phần mềm đã bổ sung báo cáo Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm.

Hoặc anh/chị cũng có thể in báo cáo trên tại màn hình bảng dự toán lương chi tiết, nhấn In.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Đợt lập dự toán.
  • Nhập Căn cứ theo nghị định nào (phần mềm đang mặc định theo NĐ38/2019/NĐ-CP)
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 27/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan