1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R23
  4. Kế toán muốn in Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản

Kế toán muốn in Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán in Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R23, hàng năm, đơn vị cần in Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản.

– Kể từ phiên bản R23, phần mềm bổ sung Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản.

Cụ thể như sau

1. Trên thanh subapp, chọn Dự toán lương. Tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, phần mềm đã bổ sung báo cáo Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản.

Hoặc anh/chị cũng có thể in báo cáo trên tại màn hình bảng dự toán lương chi tiết, nhấn In.

2. Khai báo tham số báo cáo: Chọn Đợt lập dự toán.

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 27/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan