1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R23
  4. Tích hợp IVAN BHXH dưới dạng subapp

Tích hợp IVAN BHXH dưới dạng subapp

1. Mục đích

Đáp ứng tích hợp IVAN BHXH dưới dạng subapp trên phần mềm MISA SalaGov.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R23, hàng tháng/hàng quý khi có phát sinh, đơn vị cần làm thủ tục báo tăng, giảm, điều chỉnh mức đóng hay giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. Hiện tại đơn vị đang sử dụng các ứng dụng IVAN khác hay IVAN của BHXH, vì thế đơn vị đang theo dõi danh sách lao động riêng lẻ trên các ứng dụng phần mềm khác nhau để phục vụ riêng cho các nghiệp vụ lương, thuế, bảo hiểm

– Kể từ phiên bản R23, phần mềm tích hợp IVAN BHXH dưới dạng subapp trên phần mềm MISA SalaGov. đáp ứng đồng bộ thông tin CBNV từ SalaGov sang IVAN BHXH mà đơn vị không mất công phải nhập lại thông tin của từng CBNV chỉ với 1 lần đăng nhập.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên phần mềm MISA SalaGov, phần mềm đã tách các nghiệp vụ thành subapp, bao gồm cả nghiệp vụ IVAN BHXH, giúp kế toán có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ trên chỉ với 1 lần đăng nhập.

2. Tại phần IVAN BHXH, khi kích chuột vào, phần mềm sẽ tự động chuyển hướng tới phần mềm Amis BHXH. 

Khi đó sẽ xảy ra 3 trường hợp:

Trường họp 1: Đơn vị đang lập hồ sơ BHXH thủ công trên giấy tờ (tức là anh chị chưa sử dụng dịch vụ IVAN của bất kỳ nhà cung cấp nào).

1. Với trường hợp này, anh chị cần đăng ký sử dụng BHXH điện tử của MISA bằng cách nhấn Đăng ký dịch vụ tại màn hình Đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn tại đây.

3. Tại menu Quản lý lao động, anh chị có thể nhấn Cập nhật từ SalaGov để đồng bộ thông tin CBNV từ phần mềm MISA SalaGov vào ứng dụng BHXH mà không mất công phải nhập lại.

4. Tại màn hình cập nhật lao động từ MISA SalaGov, nếu có thông tin không hợp lệ (như là thiếu thông tin CCCD/CMND/Hộ chiếu), thì anh/chị nhấn Chỉnh sửa và thực hiện cập nhật.

5. Khi đồng bộ thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo.

6. Đồng thời thông tin CCCD/CMND/Hộ chiếu của CBNV cũng sẽ tự động được đồng bộ ngược lại từ ứng dụng BHXH sang Danh sách CBNV của phần mềm MISA SalaGov.

Trường hợp 2: Đơn vị đang lập hồ sơ BHXH qua IVAN của nhà cung cấp khác

1. Với trường hợp này, anh chị thực hiện Đăng ký ngừng sử dụng IVAN của nhà cung cấp khác theo hướng dẫn tại đây.

2. Sau khi đăng ký ngừng thành công -> nhấn Kiểm tra trạng thái để cập nhật kết quả sau đó chuyển bước Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH của MISA và thực hiện các bước tương tự như trường hợp 1

Trường hợp 3: Đơn vị là đơn vị mới và chưa có mã BHXH

(Trường hợp này chỉ áp dụng cho các đơn vị thuộc địa bàn thành phố HN, do BHXH điện tử mới chỉ đáp ứng nghiệp vụ này trên địa bàn HN)

1. Với trường hợp này, tại màn hình Thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ, tại bước Đăng ký xin cấp mã đơn vị, anh chị nhấn Đăng ký ngay và nhập đầy đủ các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn tại đây.

2. Trong thời gian chờ cấp mã, anh chị thực hiện đồng bộ danh sách CBNV từ phần mềm MISA SalaGov sang ứng dụng BHXH tương tự như trường hợp 1.

Cập nhật 09/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan