1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R7
  4. Khi lập CCTL cho thiết lập MLCS cũ và mới để tính ra được nhu cầu thực hiện CCTL theo CV 14846/BTC-NSNN

Khi lập CCTL cho thiết lập MLCS cũ và mới để tính ra được nhu cầu thực hiện CCTL theo CV 14846/BTC-NSNN

1. Mục đích

Khi lập CCTL cho thiết lập MLCS cũ và mới để tính ra được nhu cầu thực hiện CCTL theo CV 14846/BTC-NSNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7, hiện tại phần mềm đang để MLCS cũ mặc định trên phần mềm là mức lương 1.490.000 nên MLCS mới phải điền số lớn hơn 1.490.000

– Kể từ phiên bản R7, phần mềm thay đổi cách tính dự toán CCTL, đáp ứng bộ mẫu báo cáo CCTL mới theo công văn 14846/BTC-NSNN.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Cải cách tiền lương, nhấn Lập bảng CCTL.

2. Khi lập bảng CCTL, do năm 2020 không tăng MLCS nên cho phép tính nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện dựa theo MLCS hiện thời (1.490) so với MLCS cũ (1.390)

Khi anh chị nhập năm tính cải cách tiền lương là năm 2020, phần mềm sẽ tự động hiển thị MLCS cũ, MLCS mới, Ngày áp dụng, Căn cứ theo lương.

Cập nhật 28/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan