1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo danh mục
  4. Khấu trừ không thường xuyên (KTX)

Khấu trừ không thường xuyên (KTX)

Kế toán khai báo danh mục các khoản khấu trừ không thường xuyên để phục cho việc tính lương cho các khoản khấu trừ không thường xuyên.

1. Phần mềm đã mặc định 1 số khoản khấu trừ không thường xuyên tại Danh mục\Khấu trừ KTX. Anh/chị có thể kiểm tra, khai báo các khoản khấu trừ không thường xuyên tùy thuộc vào thực tế tại đơn vị và tích chọn Sử dụng.

2. Để thêm mới một khoản khấu trừ không thường xuyên, nhấn Thêm.

  • Nhập Mã khoản khấu trừ, Tên khoản khấu trừ.
  • Tích chọn có Tính thuế TNCN hay không.
  • Chọn cấp Áp dụng cho.
  • Chọn tính theo Số tiền/Ngày công/Công thức.


  • Nhấn Cất.
Cập nhật 25/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận