Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí

Giúp CBTC khai báo danh mục Nguồn chi trả để phục vụ cho việc chọn nguồn chi trả lương khi tính lương, dự toán lương cho CBNV tại đơn vị.

  • Với các đơn vị triển khai sử dụng phần mềm lần đầu, đơn vị cấp trên sẽ ban hành một số danh mục nguồn kinh phí để đơn vị cấp dưới đồng bộ và sử dụng tại đơn vị mình.
  • Để lấy danh mục Nguồn kinh phí cấp trên đã ban hành, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Thường thì cấp trên sẽ chỉ ban hành các nguồn kinh phí mà cấp trên có nhu cầu theo dõi chi tiết, đơn vị cấp dưới sau khi đồng bộ nguồn kinh phí về, có thể khai báo các nguồn kinh phí con chi tiết mà đơn vị quản lý – thuộc nguồn đơn vị cấp trên ban hành.

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách, chọn tab Nguồn kinh phí.

2. Chương trình mặc định danh sách nguồn chi trả, anh/chị có thể thêm mới nguồn bằng cách nhấn Thêm mới.

  • Nhập Mã nguồn, Tên nguồn kinh phí, Thuộc nguồn (nếu có), Tính chất nguồn, Mã cấp ngân sách.
  • Nhấn Cất.

=> Khi tổng hợp lương và dự toán lương, đơn vị cấp trên sẽ tổng hợp đến nguồn kinh phí mà họ theo dõi, các đơn vị cấp dưới lưu ý sẽ thêm các nguồn con thuộc phần mềm mặc định mang đi hoặc nguồn mà cấp trên ban hành xuống chứ không thêm 1 nguồn mới.

Lưu ý:

  • Để kết nối và lấy dữ liệu sang được phần mềm kế toán MISA Mimosa/MISA Bamboo, thì thông tin Mã nguồn Tên nguồn kinh phí đơn vị dùng để trả lương trên MISA SalaGov và MISA Mimosa/MISA Bamboo phải khớp nhau.
  • Anh chị cần đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa/MISA Bamboo, nhấn Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí để kiểm tra thông tin Mã nguồn Tên nguồn kinh phí.

  • Kích đúp chuột vào những nguồn mà đơn vị sử dụng để trả lương trên MISA SalaGov để kiểm tra các thông tin Mã nguồn kinh phí, Tên nguồn kinh phí.

  • Sau đó tại giao diện Mục lục ngân sách\tab Nguồn chi trả trên phần mềm MISA SalaGov, kiểm tra lại thông tin Mã nguồn kinh phí, Tên nguồn kinh phí mà đơn vị sử dụng.

  • Nếu các nguồn trên không khớp với thông tin tại phần mềm MISA Mimosa/MISA Bamboo, anh/chị nhấn Sửa để sửa lại thông tin và nhấn Cất.

Các danh mục Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục, anh chị có thể tích chọn Sử dụng thêm/bỏ tích chọn Sử dụng theo thực tế sử dụng tại đơn vị.

Cập nhật 19/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan