Phụ cấp

Cho phép đơn vị cấp trên ban hành xuống để các đơn vị chỉ việc lấy về sử dụng, hoặc các đơn vị sẽ chọn từ danh mục mang đi sẵn của phần mềm để hiển thị lên.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Sau khi đơn vị cấp trên ban hành danh mục, tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo cấp trên đã ban hành danh mục Phụ cấp ngay tức thì tại góc dưới bên phải màn hình.

Hoặc tại menu Danh mục\Phụ cấp.

Hoặc có thể nhấn vào biểu tượng thông báo để xem lại thông báo này.

2. Sau đó thực hiện đồng bộ những danh mục đơn vị mình sử dụng đến bằng cách nhấn Lấy danh mục từ cấp trên:

  • Tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng (1), nhấn Đồng ý (2)

3. Các danh mục chưa tích chọn sử dụng sẽ được hiểu là danh mục mang đi và được hiển thị tại tính năng Chọn danh mục có sẵn.

  • Phụ cấp ưu đãi nghề mặc định tích chọn được hưởng khi nghỉ thai sản.

Lưu ý: Anh/chị có thể sửa lại danh mục (không được sửa mã và tên), riêng với danh mục Ngạch bậc lương thì không cho đơn vị trực thuộc sửa.

Tương tự, với danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành, ngạch bậc lương, phần mềm cũng đã cải tiến như danh mục Phụ cấp.

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan