Ngạch bậc lương

Cho phép đơn vị cấp dưới lấy về sử dụng các danh mục Ngạch bậc lương đã được cấp trên ban hành xuống, hoặc các đơn vị sẽ chọn từ danh mục mang đi sẵn của phần mềm để hiển thị lên.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Sau khi đơn vị cấp trên ban hành danh mục, tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo cấp trên đã ban hành danh mục Ngạch bậc lương, tại menu Danh mục\Ngạch bậc lương.

2. Hoặc có thể nhấn vào biểu tượng thông báo để xem lại thông báo này.

3. Sau đó thực hiện đồng bộ những danh mục đơn vị mình sử dụng đến bằng cách nhấn Lấy danh mục từ cấp trên:

  • Tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng (1), nhấn Đồng ý (2)

4. Các danh mục chưa tích chọn sử dụng sẽ được hiểu là danh mục mang đi và được hiển thị tại tính năng Chọn danh mục có sẵn.

Lưu ý: Riêng với danh mục Ngạch bậc lương thì không cho đơn vị trực thuộc sửa các thông tin.

Ngạch hưởng theo hệ số

Thực hiện đồng bộ danh mục tương tự

 

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan