Phòng ban

Chức năng khai báo phòng ban phục vụ cho những bảng lương có nhu cầu sắp xếp theo phòng ban, sửa mẫu bảng lương rất nhanh gọn. 

I. Thêm mới phòng ban:

1. Vào Danh mục\Phòng ban.

2. Nhấn Thêm mới\Khai báo các thông tin Thêm cơ cấu phòng ban.

  • Nhập thông tin Mã phòng banTên phòng ban.
  • Phần mềm đã mặc định lấy thông tin Tuyến theo đăng ký thông tin của đơn vị.
  • Trường hợp có 1 số đơn vị con nằm trong cơ cấu tổ chức, như là 1 phòng ban của đơn vị Sở nội vụ hay Đơn vị chủ quản thì khi khai báo cần tích chọn Là đơn vị trực thuộc
  • Chọn Thuộc phòng ban nếu nó là con của một phòng ban khác.
  • Trường hợp đơn vị chỉ sử dụng 1 chương và 1 loại khoản thì phần mềm này sẽ tự động hiển thị sẵn, riêng với khối xã phường sử dụng nhiều chương nhiều loại khoản, đơn vị sẽ tự xác định phòng ban đấy hạch toán theo chương, loại khoản nào.
  • Nhấn Cất.

II. Sửa cơ cấu phòng ban:

1. Tại menu Danh mục\Phòng ban, nhấn vào biểu tượng cây bút\Chỉnh sửa các thông tin phòng ban, nhấn Cất.

Ví dụ: Sửa cơ cấu phòng kế toán từ 1 phòng ban riêng thành phòng ban thuộc Tổ Hành chính\Thêm thông tin Thuộc phòng ban Tổ hành chính.

2. Đơn vị có thể thực hiện xóa các thông tin phòng ban bằng cách chọn phòng ban và nhấn nút Xóa trên thanh công cụ. Tuy nhiên chỉ được phép xóa khi phòng ban chưa phát sinh dữ liệu liên quan.

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan