1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích

Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm cho phép nhập nội dung đề nghị thanh toán, tuy nhiên để làm được thì kế toán phải thực hiện thao tác sửa mẫu và lưu thành mẫu mới rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép kế toán có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn in Mẫu 09/NĐ11.

2. Tại đây anh/chị có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán.

3. Khi đó, phần Nội dung đề nghị thanh toán mà anh/chị đã nhập sẽ hiển thị ngay trên bảng lương trước khi in.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan