1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán mong muốn khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh thì không bị giới hạn ký tự nhập

Kế toán mong muốn khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh thì không bị giới hạn ký tự nhập

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhập phần thuyết minh chi tiết mà không bị giới hạn ký tự nhập.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh, phần mềm giới hạn nhập tối đa 500 ký tự.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép khi tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh, kế toán có thể nhập mà không bị giới hạn ký tự nhập.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn In. Chọn in mẫu Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

2. Tại đây đơn vị có thể nhập phần Thuyết minh chi tiết mà không bị giới hạn ký tự nhập.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan