1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán xã muốn tính riêng bảng tính tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác với bảng lương, phụ cấp hàng tháng để chi trả riêng

Kế toán xã muốn tính riêng bảng tính tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác với bảng lương, phụ cấp hàng tháng để chi trả riêng

1. Mục đích

Giúp kế toán xã tính riêng bảng tính tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác với bảng lương, phụ cấp hàng tháng để chi trả riêng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chưa có bảng tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép cập nhật khoản phụ cấp vào bảng lương không chứa CBNV.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi lập bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành, nhấn Cập nhật bảng lương.

2. Bảng lương sẽ cập nhật tất cả các CBNV từ bảng Phụ cấp đặc biệt ngành được cập nhật vào.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan