1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán mong muốn tính dự toán giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019

Kế toán mong muốn tính dự toán giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm đang đáp ứng theo Luật Bảo hiểm năm 2006, trong điều kiện bình thường, tuổi nghỉ hưu với nam là 60 tuổi, tuổi nghỉ hưu với nữ là 55 tuổi.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm cập nhật tuổi nghỉ hưu mới nhất theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019, đồng thời phần mềm cập nhật tuổi nghỉ hưu khi tính dự toán giảm do nghỉ hưu.

Cụ thể như sau:

1. Thực hiện lập dự toán lương năm 2021- Đợt 1, căn cứ lương tháng 07/2020.

2. Kiểm tra bảng dự toán lương giảm do CBNV nghỉ hưu. Phần mềm cập nhật tuổi nghỉ hưu mới nhất theo Luật lao động áp dụng từ 01/01/2021 theo lộ trình:

  • Nam 60 tuổi 3 tháng
  • Nữ 55 tuổi 4 tháng

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan