1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09

Kế toán muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09

1. Mục đích

Giúp kế toán cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chưa đáp ứng nghiệp vụ cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09.

– Kể từ phiên bản R2, khi tạo bảng lương, phần mềm bổ sung phí chuyển khoản ngân hàng và cho điền phí chuyển khoản.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm để tạo bảng lương.

2. Điền các thông tin chung. Tích chọn Tính kèm phí chuyển khoản ngân hàng và điền Mức phí.

3. Sau khi lập bảng lương có tính kèm phí chuyển khoản ngân hàng, phần mềm sẽ lấy lên phí chuyển khoản ngân hàng.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan