1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn làm tròn riêng cho dòng tổng cộng và số thực lĩnh trên bảng tính lương

Kế toán muốn làm tròn riêng cho dòng tổng cộng và số thực lĩnh trên bảng tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán làm tròn riêng cho dòng tổng cộng và số thực lĩnh trên bảng tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chỉ cho phép làm tròn đến trăm đồng đối với từng cán bộ chứ chưa cho phép không làm tròn số thực lĩnh của từng cán bộ nhưng làm tròn ở số tổng thực lĩnh.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung chức năng tách tùy chọn làm tròn từng khoản và số thực lĩnh.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn\tab Thiết lập tính lương, đơn vị có thể tùy chọn làm tròn từng khoản và số thực lĩnh.

2. Phần mềm tách tùy chọn làm tròn từng khoản và số thực lĩnh ra riêng thành các lựa chọn để có thể làm tròn từng khoản và số thực lĩnh cho từng CBNV riêng và làm tròn tổng từng khoản và tổng thực lĩnh riêng.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan