1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết hơn tại mục II/Thuyết minh trên mẫu 09_DA PTC Bắc Bình

Kế toán muốn thuyết minh chi tiết hơn tại mục II/Thuyết minh trên mẫu 09_DA PTC Bắc Bình

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh chi tiết hơn tại mục II/Thuyết minh trên mẫu 09_DA PTC Bắc Bình.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chỉ so sánh tổng tiền tăng giảm và hiển thị các lý do tăng/giảm, chưa hiển thị các chi tiết tăng/giảm của từng loại.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung thêm phần tùy chọn ở Thuyết minh để hiển thị chi tiết theo từng khoản lương và phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần thiết lập tùy chỉnh.

2. Chọn Sửa mẫu bảng lương.

3. Chọn mẫu Bảng lương 09.

4. Tại phần Chân chữ ký, chọn II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước.

5. Tại đây, phần mềm bổ sung tùy chọn đáp ứng thuyết minh mẫu 09 giống với quy định của kho bạc, đồng thời thay đổi cách hiển thị lựa chọn tùy chọn, anh/chị có thể xem trước kết quả đầu ra để lựa chọn thuyết minh phù hợp.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan