1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp

Kế toán muốn tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chỉ xác định 1 ngày công chuẩn.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép thiết lập công chuẩn tính bảo hiểm riêng so với tính lương (tạm thời chỉ áp dụng cho đặc thù tỉnh Daklak).

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn Tính theo công thực tế. Nhấn Sửa để thiết lập lại số ngày công chuẩn tính bảo hiểm/tháng.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan