1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Các form tham số của phần mềm cần hiển thị đầy đủ các nút chức năng khi sử dụng laptop

Các form tham số của phần mềm cần hiển thị đầy đủ các nút chức năng khi sử dụng laptop

1. Mục đích

Giúp các form tham số của phần mềm hiển thị đầy đủ các nút chức năng khi sử dụng laptop.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, form tham số của một số form lớn, có phần thiết lập công thức như thêm khoản phụ cấp bị khuất nút Đồng ý/Cất khi sử dụng trên laptop.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm sửa lại các form có show thêm phần thiết lập công thức để đảm bảo tỷ lệ hiển thị trên màn hình là 1366×768.

Cụ thể như sau

Phần mềm sửa lại các form tham số để đảm bảo tỷ lệ hiển thị trên màn hình:

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp.

2. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành.

3. Khi in báo cáo mẫu 09, khai báo tham số báo cáo:

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan