1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán mong muốn khi tính tổng hợp công có thể in mẫu tổng hợp công theo mẫu C01a-HD QĐ số 19/2006.QĐ-BT

Kế toán mong muốn khi tính tổng hợp công có thể in mẫu tổng hợp công theo mẫu C01a-HD QĐ số 19/2006.QĐ-BT

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính tổng hợp công có thể in mẫu tổng hợp công theo mẫu C01a-HD QĐ số 19/2006.QĐ-BT.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, phần mềm chưa đáp ứng mẫu tổng hợp công theo mẫu C01a-HD QĐ số 19/2006.QĐ-BT.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm cho phép theo dõi bảng chấm công chi tiết và in mẫu theo thông tư quy định.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 07/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan