1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Hạch toán riêng số tiền lương của cán bộ quản lý và tiền lương của nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh

Hạch toán riêng số tiền lương của cán bộ quản lý và tiền lương của nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán riêng số tiền lương của cán bộ quản lý và tiền lương của nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung thêm thông tin để phân biệt lương của CBNV tính vào chi phí trực tiếp hay gián tiếp từ đó làm căn cứ hạch toán lương tương ứng trên Mimosa.

Cụ thể như sau

Chỉ chọn khi lương của CBNV không được tính vào chi thường xuyên do NSNN chi trả, mà tính vào chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp do đơn vị tự chi trả.

1. Vào menu Danh sách CBNV, tại phần Thông tin chung của CBNV, phần mềm bổ sung phần Hạch toán chi phí để anh/chị có thể lựa chọn là Chi phí trực tiếp hay Chi phí gián tiếp.

Lưu ý: Chỉ áp dụng tại loại hình đơn vị y tế, dân số và gia đình.

2. Khi hạch toán sang MISA Mimosa thì những khoản lương hạch toán vào chi phí trực tiếp hoặc chi phí gián tiếp sẽ được hạch toán một dòng riêng.

Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan