1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Khi tạo tài nguyên dữ liệu cho KH cần mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn….

Khi tạo tài nguyên dữ liệu cho KH cần mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn….

1. Mục đích

Khi tạo tài nguyên dữ liệu cho KH mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn….

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, khi tạo tài nguyên dữ liệu cho khách hàng mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn….

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận