1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Cải tiến phần chân chữ ký

Cải tiến phần chân chữ ký

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in bảng lương, phần chân chữ ký được đẹp hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, khi in mẫu bảng lương, phần chân chữ ký đang rất xấu (bị sang một trang khác khi còn thừa nhiều chỗ)

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm cho phép chỉnh sửa khoảng cách giữa các phần của bộ chữ ký để người sử dụng có thể tùy ý chỉnh sửa khoảng cách cho khớp với báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính hệ số lương, phụ cấp, anh/chị thực hiện sửa mẫu bảng lương.

2. Tại tab Sửa chân chữ ký, anh/chị có thể tùy ý chỉnh sửa khoảng cách chân chữ ký cho khớp với báo cáo bằng cách kích chuột vào phần cần chỉnh khoảng cách và di thả chuột đến vị trí mong muốn

3. Khi đó, khi in bảng lương, phần mềm sẽ hiển thị chân chữ ký đúng như anh/chị đã sửa.

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan