1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán xã mong muốn tính được các khoản phụ cấp do xã chi trả của các CB được điều động từ huyện xuống xã

Kế toán xã mong muốn tính được các khoản phụ cấp do xã chi trả của các CB được điều động từ huyện xuống xã

1. Mục đích

Giúp kế toán xã tính được các khoản phụ cấp do xã chi trả của các CB được điều động từ huyện xuống xã.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung mục lương là hệ số PCCV (phần hệ số không khai báo ở trong quá trình phụ cấp không bao gồm nhân với  tỷ lệ hưởng phụ cấp) cho phép kế toán xã thiết lập công thức và tính được các khoản phụ cấp do xã chi trả của các cán bộ đước điều động từ huyện xuống xã.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, chọn phụ cấp cần thiết lập công thức.

Ví dụ: Chọn Phụ cấp thu hút.

  • Thiết lập công thức cho phụ cấp thu hút. Tại đây, anh/chị có thể thiết lập công thức cho phụ cấp thu hút dựa trên hệ số PCCV.

2. Lập bảng lương có tính PC thu hút, khi đó phụ cấp thu hút sẽ lên đúng số liệu như công thức đã thiết lập.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan