1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn PCTNVK không tính trên hệ số CLBL và trên giao diện dự toán lương hiển thị riêng hệ số và thành tiền của CLBL

Kế toán mong muốn PCTNVK không tính trên hệ số CLBL và trên giao diện dự toán lương hiển thị riêng hệ số và thành tiền của CLBL

1. Mục đích

Giúp PCTNVK không tính trên hệ số CLBL và trên giao diện dự toán lương hiển thị riêng hệ số và thành tiền của CLBL.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, PCTNVK luôn tính dựa trên MLCB + CLBL cho dù đã xóa CLBL ở công thức, chỉ sai hệ số quy đổi còn số tiền vẫn đúng, đồng thời phần mềm không tách CLBL ra số tiền tính riêng.

– Kể từ phiên bản R6, khi thực hiện tính dự toán lương, trên bảng tính hiển thị riêng cột tiền lương CLBL tách khỏi và đứng sau cột lương ngạch bậc (ở bảng dự toán lương hiện thời)

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh mục\Cán bộ nhân viên, có CBNV Nguyễn Minh Anh hưởng PCTNVK 5%, HSL 3, CLBL 0,5.

2. Vào menu Dự toán lương\Lập dự toán lương. Tại bảng dự toán lương, chương trình hiển thị thêm cột tiền lương CLBL đứng sau cột Lương ngạch bậc.

 

Cập nhật 06/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan