1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán muốn thống kê các đơn vị chưa nộp báo cáo dự toán lương để tiện theo dõi và nhắc nhở đơn vị con

Kế toán muốn thống kê các đơn vị chưa nộp báo cáo dự toán lương để tiện theo dõi và nhắc nhở đơn vị con

1. Mục đích

Giúp kế toán thống kê các đơn vị chưa nộp báo cáo dự toán lương để tiện theo dõi và nhắc nhở đơn vị con.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, phần mềm chỉ tổng hợp những đơn vị đã lập và gửi dự toán cho cấp trên, đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính không thống kê được những đơn vị nào chưa gửi để nhắc nhở và đôn đốc cấp dưới.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm cải tiến giao diện Tổng hợp dự toán, cho phép cấp trên có thể xem được thống kê các đơn vị chưa lập, chưa nộp dự toán để gửi thông báo thúc giục.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, chọn menu Dự toán lương\Xét duyệt thẩm định.

2. Tại đây, phần mềm đã cải tiến giao diện xét duyệt dự toán lương, cho phép cấp trên có thể xem được thống kê các đơn vị chưa lập dự toán , chưa nộp dự toán để gửi thông báo yêu cầu nộp dự toán.

3. Ví dụ tại tab Chưa nộp dự toán, chọn đơn vị cần gửi yêu cầu nộp dự toán. Vị dụ chọn trường mầm non MISA. Nhấn Yêu cầu nộp dự toán.

  • Nhập Thời hạn nộp báo cáo.
  • Nhập Nội dung yêu cầu gửi cấp dưới (nếu có).
  • Nhấn Lưu.

4. Khi đó, tại đơn vị Phòng Giáo dục TP MISA sẽ nhận được thông báo đề nghị nộp dự toán từ phòng Giáo dục thành phố MISA ngay tức thì => đơn vị cấp dưới sẽ thực hiện lập dự toán và gửi lại đơn vị cấp trên.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan