1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán muốn tìm kiếm thống kê các thông tin về lương, phụ cấp để tiện thống kê số liệu và trích xuất báo cáo

Kế toán muốn tìm kiếm thống kê các thông tin về lương, phụ cấp để tiện thống kê số liệu và trích xuất báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán tìm kiếm thống kê các thông tin về lương, phụ cấp để tiện thống kê số liệu và trích xuất báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, phần mềm chưa có tính năng tìm kiếm thống kê.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung tính năng tìm kiếm thống kê để tìm kiếm các thông tin liên quan đến lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng tiện ích, chọn chức năng Tìm kiếm thống kê.

2. Tại đây, anh/chị có thể chọn thông kê theo tiêu chí nào (phòng ban, loại cán bộ, ngạch lương…).

Ví dụ: Tìm kiếm thống kê theo tiêu chí Loại cán bộ là Viên chức.

Ngoài ra, anh chị có thể nhấn dấu + để thêm loại tiêu chỉ thống kê. Nhấn Xem kết quả để xem kết quả thống kê.

3. Có thể tìm kiếm theo bảng lương bằng cách tích chọn Tìm kiếm theo bảng lương và chọn bảng lương cần thống kê.

4. Nhấn Lưu và chọn Lưu vào bộ lọc mới để các lần tiếp theo có thể thống kê nhanh theo tiêu chí đã chọn mà không cần phải chọn lại

5. Đặt tên thống kê. Nhấn Cất.

6. Từ những lần tiếp theo, nếu cần lọc nhanh CBNV theo thống kê đã lưu, anh/chị có thể nhấn tại Danh sách bộ lọc và không cần chọn lại.

Cập nhật 06/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan