1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Cập nhật lại địa bàn huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

Cập nhật lại địa bàn huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

1. Mục đích

Cập nhật địa bàn hành chính mới nhất.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R6, phần mềm cập nhật lại địa bàn tại Quảng Ngãi:

  • Gộp xã Bình Tân và Bình Phú thành xã Bình Tân Phú.
  • Gộp xã Bình Thanh Đông và Bình Thanh Tây thành xã Bình Thanh.
  • Bỏ xã Bình Thới, xã Bình Thới gộp vào thị trấn Châu Ổ.
Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan