1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Cập nhật lại thông tin quận huyện trên phần mềm – Phú Yên

Cập nhật lại thông tin quận huyện trên phần mềm – Phú Yên

1. Mục đích

Cập nhật lại thông tin quận huyện trên phần mềm – Phú Yên.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, hiện tại chỗ quận/huyện trên phần mềm vẫn để là Huyện Đông Hòa.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm cập nhật lại thông tin quận huyện trên phần mềm:

  • Tại phần thông tin quận huyện: đơn vị lúc trước là huyện Đông Hòa nhưng từ tháng 4/2020 theo ngày của Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14 thì từ huyện Đông Hòa thành lập thị xã Đông Hòa.
Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan